Drvored II. osnovne škole Bjelovar

Šetali smo od Tulipanovca do Lipe…